top of page
csr11.jpeg

"พัฒนาสังคมไปพร้อมสุขอนามัยที่ดี เราทำได้"

By A-Sei Hygiene For Everywhere

ในเดือนมีนาคม 2565 "เอ-เซย์" ในนามของบริษัท บลู อควา โซลูชั่น จำกัด มีโอกาสร่วมสมทบทุนช่วยเหลือ "มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก" ของ รพ.รามาธิบดี สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ค้นหาผู้บริจาคที่มีโครโมโซมที่ตรงกันกับผู้ป่วย เพื่อนำอวัยวะหรือไขกระดูกของผู้บริจาคนำไปรักษาผู้ป่วย ลดความเสี่ยงการเกิดปฏิกิริยาต่อต้านของผู้ป่วยต่ออวัยวะจากผู้บริจาค ทำให้การรักษามีความยากลำบาก และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วย

โรคหายาก คืออะไร ?

โรคหายาก เป็นกลุ่มของโรคที่พบน้อย พบจำนวนต่ำกว่า 1 ใน 2,000 คนของประชากร ซึ่งผู้ป่วยหายารักษาได้ยาก และโรคมีความรุนแรง โดยประเทศไทยน่าจะมีผู้ป่วยโรคหายากรวมกว่าหลายหมื่นคน ส่วนใหญ่ ถึง 80% มีสาเหตุมาจากทางพันธุกรรม และ 50% ของผู้ป่วยโรคหายากเป็นผู้ป่วยเด็ก โดยอาการหลากหลายแล้วแต่โรค เช่น ทารกแรกเกิดซึม ชัก หอบ โดยไม่พบสาเหตุอื่นที่ชัดเจน / ตับม้ามโต / ผิวซีดที่ไม่ใช่มะเร็งหรือธาลัสซีเมีย / หน้าตาเปลี่ยนไป ดูแก่กว่าอายุจริง / พัฒนาการล่าช้า / กล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบเรื้อรัง

โครงการนี้ได้รับคัดเลือกจากผลโหวตกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี 2564 ที่ทางบริษัทฯให้พนักงานร่วมส่งโครงการเข้าร่วมประกวดและคัดเลือกในปีที่ผ่านมา ยอดจัดสรรงบประมาณโครงการนี้อยู่ที่ 32,160 บาท เป็นงบที่ถูกจัดสรรจากกำไรในปี 2564 ตามนโยบาย "เอ-เซย์ แชร์ : 1 ใน 10 ของกำไรในแต่ละปี ถูกนำไปช่วยเหลือและพัฒนาสังสมให้ยั่งยืน"

"ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนไปกับเรา A-Sei Hygiene For Everywhere"

End.jpeg
bottom of page