top of page
CSR10.jpeg

"พัฒนาสังคมไปพร้อมสุขอนามัยที่ดี เราทำได้"

By A-Sei Hygiene For Everywhere

สร้างสังคมให้น่าอยู่ เริ่มต้นที่ตัวเราเอง ในแคมเปญที่มีชื่อว่า "พัฒนาสังคมไปพร้อมสุขอนามัยที่ดี เราทำได้"

 

เอ-เซย์ และทีมงานของบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไปบริจาคให้แก่โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 6 ม.ค. ที่ผ่านมา หลังจากได้รับแจ้งว่าทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ และเด็กๆเริ่มกลับมาเรียนตามปกติแล้ว

 

เพราะเราเชื่อว่า "จะสร้างสังคมที่ปลอดเชื้อ และและปกป้องคนที่คุณรักได้"

 

"ยกระดับสุขอนามัยไปกับเรา A-Sei : Hygiene For Everywhere"

End.jpeg
bottom of page