top of page
CSR9.png

"พัฒนาสังคมไปพร้อมสุขอนามัยที่ดี เราทำได้"

By A-Sei Hygiene For Everywhere

สร้างสังคมให้น่าอยู่ เริ่มต้นที่ตัวเราเอง ในแคมเปญที่มีชื่อว่า "ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาสุขอนามัยที่ดีให้แก่บ้านเด็กอ่อนรังสิต"

เอ-เซย์ และทีมงานของบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดคุณภาพสูง, น้ำดื่ม และถุงมือ ไปบริจาคให้แก่บ้านเด็กอ่อนรังสิต ในวันที่ 24 ธ.ค. ที่ผ่านมา หลังจากได้รับแจ้งว่าสถานสงเคราะห์ขาดแคลนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และของใช้อื่นๆ รวมถึงน้ำดื่ม

ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการที่เคร่งครัดในช่วงสถานการณ์ไวรัสกำลังระบาดในปัจจุบัน จึงไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมน้องๆอย่างใกล้ชิดได้ จึงได้แต่ส่งกำลังใจให้คุณครู และเด็กๆ ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน สร้างเด็กด้อยโอกาสในวันนี้ ให้เข้มแข็ง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า พัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป

"ยกระดับสุขอนามัยไปกับเรา A-Sei : Hygiene For Everywhere"

End.jpeg
bottom of page