top of page
ซักผ้า2-01.jpg

A-Sei Multi-Use Disinfectant

ปริมาณสุทธิ 750 มล.

เอ-เซย์ มัลติ-ยูส ดิสอินเฟคแทนท์

  • Coronavirus2 (SARS-CoV-2)

  • Influenza A virus (H1N1)

  • Staphylococcus aureus

  • Salmonella choleraesuis

  • Pseudomonas aeruginosa

Multi use_750_1-01.png

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ ฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9%

มีผลรับรองการฆ่าเชื้อจากศูนย์ทดสอบมหาวิทยาลัยมหิดล ชนิดของโรค

วิธีใช้งาน

  • สำหรับฆ่าเชื้อโรคทั่วไป ผสมผลิตภัณฑ์ 2.5 ฝา ต่อน้ำ 2 ลิตร เช็ดหรือแช่อุปกรณ์ที่ทำความสะอาดแล้วทิ้งไว้เปียกนาน 10 นาทีจึงเช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด

 

  • สำหรับฆ่าเชื้อบนพื้นผิวทั่วไป ผสมผลิตภัณฑ์ 2.5 ฝา ต่อน้ำ 2 ลิตร ใช้ผ้าหรือฟองน้ำชุบ แล้วนำมาเช็ดให้ทั่วพื้นผิวที่ทำความสะอาดแล้วทิ้งไว้เปียกนาน 10 นาทีจึงเช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด

  • สำหรับการซักผ้า ผสมผลิตภัณฑ์ 2.5 ฝา ต่อน้ำ 2 ลิตร แช่ผ้าทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที เพื่อการฆ่าเชื้อโรค จากนั้นซักผ้าตามปกติด้วยมือ หรือเครื่องซักผ้า

 

  • สำหรับฆ่าเชื้อโรคในห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ (ห้ามใช้กับพื้นผิวอะคิลิค) ผสมผลิตภัณฑ์ 2.5 ฝา ต่อน้ำ 2 ลิตร เทลงบนพื้นผิวที่ทำความสะอาดแล้วทิ้งไว้เปียกนาน

    10 นาที แล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ส่วนประกอบสำคัญ

คลอโรไซลีนอล (Chloroxylenol) 4.85 %W/V

คำเตือน ข้อห้าม และข้อควรระวัง

danger-01.png

ห้าม รับประทาน

danger-01.png

ขณะใช้ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ต้องล้างถุงมือยางรองเท้ายางและมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

danger-01.png

ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม

danger-01.png

ห้าม ทิ้งผลิตภัณฑ์ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ

คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่มิดชิด ห่างจากมือเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

bottom of page