top of page
CT28.png

SHA คืออะไร รู้จักตราสัญลักษณ์ความปลอดภัยก่อนออกไปปาร์ตี้

By A-Sei Hygiene For Everywhere

SHA คืออะไร ?

 

SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มีชื่อเต็มในภาษาไทยว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการในประเทศไทย

กิจกรรมอะไรบ้างที่สามารถขอ SHA ?

 

 • ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

 • โรงแรม/ที่พัก และสถานที่จัดประชุม

 • นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว

 • ยานพาหนะ

 • บริษัทนำเที่ยว

 • สุขภาพและความงาม

 • ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า

 • กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

 • โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม

 • ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ

 

สำหรับร้านอาหารสัญลักษณ์ SHA บอกอะไรเราบ้าง (โดยย่อ)

 

 • จัดให้มีการเข้า-ออกทางเดียว หรือมีจุดคัดกรองทุกทางเข้า-ออก

 • ร้านต้องจัดจุดทำความสะอาดมือ รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณก่อนเข้าร้านและจุดชำระเงิน

 • ร้านมีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและลูกค้าทุกครั้ง

 • ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยเท่านั้นจึงจะเข้าได้

 • จำกัดจำนวนคนเข้าร้าน จัดพื้นที่รอคิวแยกห่างจากที่นั่งรับประทาน

 • ทำความสะอาดร้านอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง

 • จัดช่องทางระบายอากาศที่เพียงพอ

 • มีการจำกัดขยะ ของเสีย กระดาษชำระ และหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

 • มีออปชันการชำระเงินที่ลดการสัมผัส

 • ไม่ควรใช้บริการในร้านอาหารเกิน 1 ชั่วโมง

 

SHA และ SHA+ ต่างกันอย่างไร

 

ทั้ง SHA และ SHA+ บ่งบอกถึงมาตรฐานของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด โดยทุกๆ ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขอ SHA ก่อน และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่รัฐกำหนดข้างต้น เมื่อทำได้ครบและได้รับสัญลักษณ์ SHA แล้ว ให้นำหลักฐานการฉีดวัคซีนของพนักงานอย่างน้อย 70% ไปยื่นขอ SHA+ โดยสรุปก็คือทั้ง 2 สัญลักษณ์บ่งบอกถึงการป้องกันที่ได้มาตรฐาน แต่ SHA+ บอกเราด้วยว่าพนักงานเกิน 70% ฉีดวัคซีนแล้ว

  

โดยผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนขอ SHA และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thailandsha.com 

"ยกระดับสุขอนามัยไปกับเรา A-Sei Hygiene For Everywhere"

ที่มา : https://thestandard.co/about-sha-symbol/

บทความที่เกี่ยวข้อง

kq.gif
bottom of page